07891 975261 [email protected]
Select Page

Ysgol Sadwrn

Dosbarthiadau Cymraeg rhyngwladol arlein i blant: cymuned Gymreig ddi-dor ar draws y byd.

International online Welsh language classes for children: a connected Welsh community across the world.

Yma’n fuan! Archebwch eich lle heddiw!

Coming soon! Book your place today!

Dysgwyr chwilfrydig yn gweld y byd trwy lygaid newydd

Darparwn amodau i hwyluso dysgwyr balch ac hyderus i ddatblygu diddordeb yn helyntion y dydd.

Curious learners viewing the world through a different lens

We provide stimulating learning environments to enable proud and confident learners to develop new interests.

Cymuned diderfyn yn pontio cenedlaethau

Cawn feithrin y genhedlaeth nesaf o Gymry hyderus heb unrhyw ffiniau, i glywed yr iaith ar bob cyfandir.

A global community, bridging generations

We will nurture the next generation of Welsh speakers, to hear the language on every continent.

Hwyluso’r Gymraeg ym mhedwar ban byd

Mae’r iaith Gymraeg yn rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl. Ein plant yw’r dyfodol i sicrhau miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

Facilitating the language across the world

The Welsh language is part of what defines us as a people and as a culture. Our children are the catalyst to achieve a million speakers by 2050.

 

School opening soon – register your interest

Ysgol yn agor yn fuan – cofrestrwch i dderbyn manylion

10 + 15 =

Cofrestrwch i dderbyn cyflwyniad am ddim
Register for free introduction